— Všeobecné podmínky —

Minimální věk klienta 18 let, musí být držitelem platného řidičského průkazu.

Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání. ​​

Klient vrací vozidlo se stejným množstvím nafty, jako při převzetí vozidla klientem. Při převzetí vozidla je pořízeno foto kontrolek, stejně tak vrací auto umyté zevnitř i zvenčí, jako při převzetí.

Klient přebírá za vozidlo plnou zodpovědnost.

​​

Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí vozidla je ​2​0 minut.

​​

Klient musí před uzavřením smlouvy o "Pronájmu vozidla" sdělit, zda má v úmyslu vycestovat do zahraničí a kam. Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.

​​

Dojde-li k pojistné události, či poškození vozu příčinou nájemce, je nájemce vozu povinen ponechat kauci pronajímateli, kterému vznikne ušlý zisk z pronájmu vozu dalším osobám. Po následné opravě bude vyúčtována nájemci částka za opravu vozu, která je splatná do 14-ti dnů po opravě vozu. 


Přijde-li pronajímateli pokuta za porušení pravidel silničního provozu nájemcem, bude pokuta vymáhána na nájemci pronajatého vozidla.

Při dopravní nehodě, v jakémkoliv případě ať už se jedná o malou škodní událost je povinnost nájemce přivolat PČR (policii ČR), aby sepsali potvrzení o účasti na dopravní nehodě, okamžitě nahlásit pronajímateli vozu, sepsat protokol o dopravní nehodě, musí být uveden přesný popis, viník musí do poznámek uvést, že souhlasí se zaviněním, podpis obou účastníků. Nebude-li dodržen tento postup, pronajímatel má právo ponechat si bezpečnostní záruku do doby vyplacení škodné události.

​ ​​

Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci​ (bezpečnostní záruku)​, která bude vrácena při vracení

- za znečištění interiéru bude účtována nájemci pokuta ve výši 1 000 Kč​

- za znečištění zavazadlového prostoru bude účtována nájemci pokuta ve výši 500 Kč​

- za znečištění exteriéru bude účtována nájemci pokuta ve výši 500 Kč​

- veškeré poškození exteriéru, interiéru, zavazadlového prostoru, čistotu vozu, najde nájemce v předávacím protokolu tj. fotodokumentace, která je nedílnou součástí nájemní smlouvy

Veliká ves u Prahy č.p. 5, 250 70